Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Miljø og Sikkerhed

På Køge jorddepot tager vi både miljø og sikkerhed meget alvorligt. Vi overholder alle gældende love og regler på området, og gennem vores organisation, det anlægsarbejde vi udfører og andre aktiviteter udført af Køge Jorddepot, har vi ansvarlighed og kommunal accept for driften af jorddepotet.

Miljø

Køge Jorddepot har fået en miljøgodkendelse samt et tillæg til denne. Miljøgodkendelsen giver os tilladelse til at drive et klasse 2-3 depot og tillægget dækker over karteringspladsen. Formålet med miljøgodkendelsen er at sikre, at Køge Jorddepot altid lever op til de gældende lovgivninger og at jorden deponeres forsvarligt.

Godkendelsen stiller krav til opbygning, konstruktion, udformning af depotet og meget mere. I miljøgodkendelsen er det eksempelvis beskrevet, hvordan depotet skal være opbygget sådan, at der ikke sker skade på det omkringliggende miljø. Da vi fik tildelt godkendelse var det et altafgørende krav, at depotet blev konstrueret sådan, at det var bæredygtigt i deponeringsfasen, nedlukningsfasen og ikke mindst, at det til slut holder når arealet benyttes til havneområde og alle virksomhederne er etableret. Dette har vi naturligvis sørget for.

Derudover er der i godkendelsen stillet krav til, hvordan den daglige drift skal fungere i deponeringsfasen. Der bliver eksempelvis stillet krav til, hvilken type jord og med hvilken forureningsgrad, Køge Jorddepot må modtage, og der er ligeledes krav til støjniveau, luftforurening, spildevand og håndtering af affald m.m.

Miljøgodkendelsen er givet den 20. november 2006, og til trods for at der i godkendelse står beskrevet nogle tidshorisonter, som ikke længere er aktuelle, er godkendelsen stadig gældende. Der dog kommet et tillæg til godkendelsen siden da. Tillægget dækker karteringspladsen, hvor der modtages uklassificeret jord. Efter modtagelsen af jorden udtages der jordprøver, som vil klarlægge om jorden er ren eller forurenet.

Tillægget er udarbejdet mere eller mindre som selve miljøgodkendelsen. I tillægget er det beskrevet, hvordan karteringspladsen skal opbygges så den lever op til den gældende lovgivning, samt hvordan jorden skal håndteres fra modtagelse til deponering.

Ønsker du at læse vores miljøgodkendelse eller tillægget til den. Kan du finde dem ved at følge linket her på siden.

 

Sikkerhed

Den daglige drift af Køge Jorddepot sker under Aarsleff A/S og de varetager ligeledes, det overordnede sikkerhedsansvar på pladsen. Dette gælder især, hvad der angår arbejdsmiljøsikkerhed. Køge Jorddepot er en stor byggeplads, hvor der dagligt kører flere lastbiler ind og ud, samtidig med at der køre adskillige tunge entreprenørmaskiner rundt.

Alle medarbejdere på Køge Jorddepot er instrueret i, hvordan det er mest forsvarligt at færdes på pladsen. Skulle der mod al forventning ske en ulykke på pladsen, findes der en beredskabsplan som nøje beskriver, hvordan der skal handles så situationen hurtigt kan udbedres.

Derudover skal alle der færdes på pladsen – både medarbejdere og besøgende – altid følge de retningslinjer der er beskrevet for alle byggepladser tilhørende Aarsleff A/S.