Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Tidsplan

Køge Jorddepot udfører et anlægsarbejde, hvor godt 4 millioner kubikmeter jord skal fordeles på et areal på ca. 40 hektar.

Det tager i sagens natur tid, og hænger både sammen med tilgangen til jord fra forskellige byggeprojekter, med jordens forureningsgrad og endelig med, hvordan jorden fordeles på området.

De forskellige udvidelsesprojekter er illustreret vha. nedenstående illustration:

Oversigtsplan for udvidelser af Køge Havn

Oversigtsplan for udvidelser af Køge Havn

Nordmole (Gul streg)

Vi bygger en stenmole på 925 m med tilhørende molehoved, som en del af at vi udfører en fremrykning af Køge Havns arealer og dækværker. Udvidelsen af havnearealet sker ved anlæg af et ca. 40 ha jorddepot på søterritoriet nord og øst for det nuværende havneanlæg. I alt etableres ca. 1150 m ny kaj. Ydermolerne, som Nordmolen er en del af, bliver rykket frem, så der etableres et nyt havnebassin, der er ca. 950 m langt og 200 – 300 m bredt.

Opstart: April 2014
Forventes færdig: April 2015

Søndre Havn

Vi etablerer byggeplads og produktionsfaciliteter for høfdeblokke, som skal bruges på sydmolen.

Opstart: Maj 2014
Forventes færdig: Marts 2016

Sydmole (Fed rød streg)

Vi etablerer en stenmole på 950 meter med tilhørende molehoved, hvor der vil være adgang for publikum, som har lyst til at gå en tur. Vejen udføres med høfdeblokke, som er store blokke lavet af beton og stål, der bliver fremstillet på Søndre Havn.

Sydmolen bliver desuden tilsluttet sænkekassemolen og vi laver et indsejlingshul ved sænkekassen. Afslutningsvist laver vi en 2.5 m høj stibro til publikum (selve tilslutningen af sydmolen forventes færdig i Juli 2016).

Opstart: Januar 2015
Forventes færdig: Maj 2016

Tværmole nord (Blå streg)

Der bliver etableret en tværmole i sten på 200m ved sejlrenden til havnen.

Opstart: Januar 2015
Forventes færdig: Juni 2016

Unitterminal (Svag rød streg)

Det er også planlagt at etablere en ny unitterminal på i alt ca. 25 ha, som forventes at stå færdigt i 2017. Terminalen skal forbeholdes ro-ro trafik, med et element af containertransport.

Arbejdet med at etablere en unitterminal er opdelt i følgende faser:

Uddybning i ”Unitterminal-bassin”
Unitterminal-bassinet udbydes til 9.5 m, hvor det regulære havnebassin har 8 meters dybde.

Opstart: Juni 2016
Forventes færdig: December 2017

Indbygningsmaterialer i ”Unitterminal”

Opstart: August 2016
Forventes færdig: December 2017

Spunsvæg ved Unitterminal

Opstart: April 2017
Forventes færdig: December 2017