Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Spørgsmål og Svar

1. Hvilken type jord modtages på Køge Jorddepot?
Køge Jorddepot modtager jord i klasse 0 og klasse 1, som er ren jord. Klasse 2 og klasse 3 jord som er lettere forurenet jord. Og jord til kartering som er uklassificeret jord, men forventes at være klasse 0, 1, 2 eller 3. Læs mere i under ”Miljøgodkendelser”

2. Hvad er jorden forurenet med?
Den forurenede jord, som Køge Jorddepot modtager, er typisk forurenet med tungmetaller, PAH’er og olier.

3. Kan jorden renses?
Det kan noget af det godt, men det er forholdsvist dyrt at rense jord og står ikke i økonomisk balance, da der kun er tale om lettere forurenet jord.

4. Er der ikke andre steder, man kan opbevare denne jord?
Det er meget svært at finde egnede områder i Danmark, hvor vi kan opbevare forurenet jord. Ved en placering som Køge Jorddepot undgår vi risikoen for at påvirke vores grundvand.

5. Hvor kommer jorden fra?
Jorden som bliver deponeret på Køge Jorddepot stammer typisk fra store byggeprojekter i hovedstadsområdet. Samt andre projekter rundt om på Sjælland.

6. Kan private aflevere jord på jorddepotet
Ja. Vi modtager gerne jordmængder på over 1 tons med en gyldig anmeldelse.

7. Kan private aftage jord fra jorddepotet
Nej. Vi sælger ikke jord fra Køge Jorddepot.

8. Siver der forurening ud i vores drikkevand?
Nej, for netop ved at placere jorddepotet så tæt på kysten som muligt, er der ingen risiko for, at drikkevandet i Køge bliver forurenet fra jorddepotet. Vi har udført mange analyser af grundvandsstrømmene som viser, at strømmen løber fra selve grundvandsboringerne inde i landet og ud mod kysten.

9. Siver der forurening ud i Køge bugt?
Nej, jorddepotet er sikret så meget, at der ikke siver forurening ud i vandet.

10. Kan man bygge oven på forurenet jord?
Ja det kan man godt. Vi er ved at tilvejebringe et areal på ca. 40 ha, hvor vi har etableret en membran, som er et tæt lag, der lukker for nedsivning af bl.a. regnvand. Membranen forhindrer regnvandet i at trænge igennem med den forurening, som jorden indeholder.

Det er planen, at flere virksomheder, som er tilknyttet havnen, kan etablere sig på dette areal, når det er fyldt op.

11. Hvornår er det færdigt?
Vi forventer, at jorddepotet er fyldt op inden for 10 år og de nye aktiviteter for Køges borgere og erhvervsliv kan sættes i værk.

12. Hvordan sikrer vi, at forurenet jord ikke slipper ud i havet? Kan der ske noget om 30 – 40 år?
Den forurenede jord vil være indkapslet og beskyttet med dobbelt spuns – en slags væg – mod havet. Vi har i fremtiden altid pligt til at kontrollere, om alt er, som det skal være, dvs. at der ikke siver forurening ud i havet.

13. Kan man få en tour på jorddepotet?
Nej det kan man ikke. Køge Jorddepot betragtes som en byggeplads hvor der hver dag køre mange lastbiler og andre tunge maskiner. Det er derfor ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have uvedkommende på pladsen.

Der findes dog et udkigspunkt på højen ved indgangen til depotet.