Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Opstart af spunsarbejde på Unitterminal

Opstart af spunsarbejde på Unitterminal

Fra den 1. december 2015 starter spunsarbejdet til Unitterminalen på Køge Jorddepot. Med denne entreprise sættes endnu en milepæl i det store projekt, der omhandler udbygningen af Køge Havn.

Spunsarbejdet foregår via ramning, som er den mest almindelige installationsmetode. Den spuns, der skal rammes er på 1200 meter og vil, når den er færdig, blive den fremtidige kaj til Unitterminalen. Vi har forinden gennemgravet spunstracéet (selve “renden” til spunsvæggen) til uddybningsniveau, som er -9,5 meter. Derved undgås hindringer som store sten mv.. Det betyder også, at de første meter vil være forholdsvis nemme at komme igennem uden den store rammekraft. De længste spunsjern skal rammes ned til kote -15,7 meter (højden for et bestemt terrænpunkt). Geotekniske prøver har vist, at der være tæt lejret ler, som vil kræve noget rammearbejde, på de sidste par meter mod bunden.

Arbejdstiden er sat fra kl. 7 til kl. 18 på alle hverdage. Det betyder ikke, at der rammes 9 timer om dagen – praksis viser at der kun rammes 50 % af tiden. Resten af tiden bruges til etablering af stræk, svejsninger og klargøring af spuns. Ramning kan give anledning til vibrationer og støj, men det forventes ikke at være nødvendigt at arbejde i weekender eller på helligdage.

Arbejdet kan følges fra et udsigtspunkt på afskærmningen mellem Køge Marina og Køge Jorddepot hvor der vil blive lavet en trappe op til toppen, og en info stander om arbejdet.

Arbejdet kan også følges på Køge Jorddepots hjemmeside www.koegejorddepot.dk under ”Borgere”.

Yderligere information eller henvendelser kan ske til ingeniør Jens Chr. Kaas på telefon 28 79 24 43.