Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Modtageforhold (1)

Modtageforhold (1)

For at modtage jord og leve op til lovgivningen har det været nødvendigt at udstyre Køge Jorddepot med forskellige faciliteter.

– Hele området er blevet indhegnet og videoovervågning etableret. For at genere naboer mindst muligt er der bygget støjvolde og afskærmninger.

– En kontorbygning er blevet bygget til administrationen af jordmodtagelsen. Bygningen er også beregnet til at servicere fremtidige entreprenørarbejder i forbindelse med Køge Jorddepot f.eks. bygning af ydre mole, etablering af sandstrande og byggemodning af opfyldte arealer.

– En maskinhal til reparation og servicering af teknisk materiel.

– To brovægte til ind- og udvejning af lastvogne med jord. Vægtene skal også gensidigt kunne fungere som backup for hinanden.

– Vaskeplads, hvor lastvogne kan blive rengjort før de igen kører bort fra Køge Jorddepot.